TORSDAG 12 AUGUSTI 2021


Signalkräfta - Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Kräftfiskepremiär för Länsstyrelsen

Hur många signalkräftor finns det i Vänern? Frågan är givetvis omöjlig att svara på, men med ett rejält provfiske hoppas vi kunna få en i vart fall hygglig uppfattning om förekomsten. Vi kör igång måndagen den 16 augusti.

Länsstyrelsen Västra Götaland kommer under mitten och slutet av augusti fiska efter signalkräfta i Vänern. Vi kommer med hjälp av burlänkar att undersöka 3 djupzoner i 24 olika områden i sjön. Det bli fiske i både allmänt och enskilt vatten.

Men någon kräftskiva blir det inte tal om. Våra delikatesser förvandlas enbart till statistik, för att sedan återbördas till fångstplats. När två veckor av provfiske är förbi hoppas vi ha en betydligt bättre bild av signalkräftornas förekomst i Vänern än tidigare. Alltså var de finns och i vilka tätheter.

Vår undersökning blir också ett gediget komplement till de mindre provfisken som Sveriges Lantbruksuniversitet genomför i sjön sedan några år tillbaka.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland