TORSDAG 12 AUGUSTI 2021


Leif Olsson som Peter Hernqvist - Foto/källa: Privat bild

1700-talsveterinären Peter Hernqvist gestaltas av Leif Olsson

Den kände 1700-talsveterinären, läraren och botanikern, Peter Hernqvist, satte Skara på kartan genom sitt gedigna, och nyskapande arbete inom djurmedicinen. Skara veterinärhistoria och Veterinärinrättning har mycket att tacka denne LInnélärjunge för.

På lördag eftermiddag finns han i Skara under några timmar, gestaltad av Leif Olsson. Dels med en presentation i Hernqvists apotek och laboratorium i Veterinärhistoriska muséet, där Hernqvist också berättar om sitt liv, sina studier i Frankrike och sina metoder. Därefter rör sig Hernqvist med assistenter ute bland allmänheten, berättar om sina odlingar i Botaniska trädgården, samt om sin tid vid Skara Skola, där han bl a undervisade i musik.

Leif Olsson har gestaltat Hernqvist många gånger , bl.a. i den film om Hernqvist som visas på muséet. Det är åtskilliga historiska personer som Leif Olsson gett liv; Sankt Sigfrid, Olof Skötkonung, Martin Luther, Magnus Gabriel de la Gardie, Axel Oxenstierna, Axel von Fersen, m.fl. Och nu Peter Hernqvist, en visionär och föregångare, som Leif hyser stor beundran för.

"Sverige var närmast ett U-land vad gäller husdjurens sjukdomar och allmän djurhållning, när Hernqvist återkom från studieåren Frankrike. Han gav veterinäryrket status och kunnande, hans revolutionerande insatser hyllas än idag", säger Leif Olsson

/Leif Olsson som Peter Hernqvist