MÅNDAG 9 AUGUSTI 2021

Boksläpp i augusti av Monica Green

Den 11 augusti släpps Monica Greens bok "Lyft varandra - en guide till halva makten", en handbok för män och kvinnor som hur makt och inflytande ska kunna delas mer strategiskt och framgångsrikt.

Monica har 24 år som riksdagsledamot och aktiv kommunpolitiker, erfarenhet från ordförandeskap i nationella organisationer som NTF, Unga Örnar och UN Women Sverige.

Den första delen av boken handlar bl.a. om att det är 100 år sedan kvinnor fick rösträtt och vad som har hänt sedan dess, Monica skriver även lite om sin uppväxt i Hällekis.

I bokens andra del möter vi 13 kvinnor från olika delar av samhället som berättar om sina erfarenheter och hur de blivit bemötta.

Andra avsnitt handlar om Metoo, utseendeideal, härskartekniker, mötesteknik samt slutsatser, lärdomar och uppmaningar.

Boken går att beställa här!