MÅNDAG 9 AUGUSTI 2021

Dagens bild från Hällekis med omnejd

Under sommaren har många turister stannat och läst på denna informationsplats om bl.a. stenbrytningen i Cementas stenbrott. Med tanke på alla besökare som kommer till Stenbrottet under hela året kanske det vore en idé att utöka informationen med bl.a. fler informationsskyltar, en stor karta över området, information om vad bygden har att erbjuda, mat- och fikaställen, vandrings- och cykelleder, service m.m. En ny infopoint med stora tavlor eller kanske i samma stil som skyltarna vid Utsikten som vilar på ett fundament av Kinnekullekalksten.