TORSDAG 5 AUGUSTI 2021


Andel fall av covid-19 i Västra Götaland som är smittade i Sverige och utomlands per vecka till och med v.30 - Foto/källa: VGR

Lägesrapport VGR: Utlandsresor bidrar till ökade smittspridningen

Antalet fall av covid-19 ökar för tredje veckan i rad. Ovaccinerade som kommer hem med smitta efter utlandsresor bidrar till ökningen som rapporteras för vecka 30. – Utlandsresor, fortsatt trängsel här hemma, deltavarianten och att ännu inte tillräckligt många har blivit vaccinerade är orsaker till ökningen, säger ställföreträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall.

Under vecka 30 konstaterades totalt 499 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det innebär att smittspridningen är låg men fortsätter att öka. Som tidigare syns den största ökningen bland ovaccinerade personer i åldrarna 20-29 år, i Göteborgsområdet. Men den procentuellt största ökningen finns nu i åldersgruppen 40-49 år. Av de fall där smittland är angivet är 35 procent orsakade av smitta utomlands.

Förstärkt provtagning på Landvetters flygplats

Många anländer hem via Landvetters flygplats. VGR planerar därför att förstärka insatserna för PCR-provtagning på flygplatsen. Öppettiderna för provtagning kommer att utökas. Även andra åtgärder planeras för att förenkla provtagningsrutinen.

– Det är viktigt att fortsätta att hålla avstånd, undvika trängsel och testa sig om man har symtom. Pandemin är inte över och det gäller att både individer och verksamheter fortsätter att följa rekommendationerna. Provta dig när du rest i länder utanför Norden. Det gäller inte bara efter flygresa, utan även resor med bil eller buss, säger Leif Dotevall.

Läs hela pressmeddelandet här


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen