TORSDAG 5 AUGUSTI 2021

Kretsstämma för Götene-Kinnekulle naturskyddsförening den 22 augusti

Götene-Kinnekulle naturskyddsförening håller kretsstämma i Råbäcks hamn söndagen den 22 augusti. Före kretsstämman blir det exkursion till naturreservatet Råbäcks sjöskog.

För exkursion till naturreservatet Råbäcks sjöskog blir det samling kl 11.00 vid Råbäcks hamn. ”Råbäcks sjöskog” är ett relativt litet naturreservat som sträcker sig från Råbäcks hamn, med Råbäcks mekaniska stenhuggeri, söderut till Trolmens hamn. Sträckan är bara en dryg kilometer men bjuder på en fascinerande vandring med Vänern på ena sidan och den branta barrskogen på den andra sidan. Vandringen är ca 3 km och går i medelsvår terräng, tålig fotbeklädnad rekommenderas.. Ej lämpligt för barnvagn. Medtag fikakorg. Guider är Tom och Robert Roffey.

Kretsstämman för år 2021 hålls i Råbäcks hamn söndagen den 22 augusti kl 14.00.

Götene-Kinnekulle naturskyddsförenings hemsida