TISDAG 3 AUGUSTI 2021


Fotograf: Oskar Jern

MS Mina på väg hem i Göta kanal

Vänergaleasen MS Mina passerade idag Hajstorp på sin väg hem i Göta kanal efter att ha tillbringat juli månad vid Bergs slussar i Linköping.

Där deltog fartyget i den musikaliska familjeföreställningen "Pippi på de sju haven" som utspelade sig ombord på MS Mina som då föreställde ett piratskepp.

MS Mina är den enda kvarvarande av typen vänergaleas och ett av de få bevarade fartygen som byggts för att endast framföras med segel.