TORSDAG 29 JULI 2021

Antalet covid-19 fall inom EU/EEA på väg uppåt

Enligt den europeiska smittskyddsenheten ECDC senaste statistik så har antalet nya fall av covid-19 per 100 000 invånare under veckorna 28 och 29 inom EU/EEA ökat med ca 17% i jämförelse med tvåveckorsperioden v27-v28.

Diagrammet här under visar antalet nya fall av covid-19 per 100 000 invånare i tvåveckorsperioder från vecka 14 till vecka 29..Källa: https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea