TORSDAG 29 JULI 2021

Covid-19 läget i Skaraborg

Diagram baserade på Smittskydd Västra Götalands statistik om Covid-19. Idag släppte man data för vecka 29, denna data uppdateras en gång i veckan. Data för Covid-19 patienter som vårdas på Skaraborgs Sjukhus uppdateras tre gånger i veckan.

Även om smittspridningen i Västra Götaland fortfarande är låg, rapporterades en ökning med 19 % vecka 29 jämfört med veckan innan.

Veckorapporterna från Västra Götalandsregionen finns på denna sida