TISDAG 27 JULI 2021

Det är inte fritt fram än, fortsätt hålla avstånd!

Rapporter från tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen visar på att många efter den 15 juli tror att alla restriktionerna släppt, vilket inte stämmer. Sommar, sol och semester kan få en att glömma de flesta bekymmer. Men vi får inte glömma att det råder en pandemi och för att hålla den på avstånd från oss måste vi fortsätta hålla avstånd till varandra.

Västra Götalandsregionen rapporterar i sin senaste lägesbild om en ökande smittspridning. Trenden pekar mot allt fler fall i några av länets kustkommuner samt i Göteborg, ofta som en följd av trängsel i allmänna miljöer som restauranger och mötesplatser. Regionen lyfter också att många fall går att härleda till resor utomlands.

Även Länsstyrelsen har genom sin tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen uppmärksammat att fler människor är i rörelse och färre uppmärksammar uppmaningen om att fortsätta hålla avstånd i butiker och liknande.

- Några få verksamhetsutövare har missförstått förändringen men åtgärdar brister när de uppmärksammats på dem. Majoriteten är medvetna om att de även fortsättningsvis har ett stort ansvar för att besökare i deras verksamheter får förutsättningarna att hålla ett smittsäkert avstånd. Sen gäller det ju att allmänheten också följer dessa regler och håller avståndet till varandra, säger Kristina Höök Patriksson, tillsynsstrateg.

Så, när du är ute och rör dig i samhället är det viktigt att inte glömma att vi fortfarande håller avstånd, stannar hemma vid symptom, tvättar händerna och följer de anvisningar som finns i butiker och andra verksamheter.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen