MÅNDAG 26 JULI 2021


Fotograf: Oskar Jern

Minsveparen M 20 i Göta kanal

Sjöhistoriskas museifartyg minsveparen M 20 fyller 80 år detta år och en lång jubileumsresa runt Sveriges kust påbörjades den 29 juni från Galärvarvet på Djurgården i Stockholm.

Sedan dess har fartyget gjort besök i många hamnar utmed vårt lands kust, igår gick man över Vänern och självfallet blev det ett besök vid Läckö.


Fotograf: Oskar Jern

Nu är minsveparen på väg genom Göta kanal och beräknas vara tillbaka i Stockholm den 1 augusti. Idag gjorde M 20 bland annat ett uppehåll i Töreboda där Oskar Jern tog dessa bilder åt Hällekis Kuriren.

Hemsida Föreningen M20
Minsveparen M 20 Facebook