MÅNDAG 26 JULI 2021

Endast två patienter med covid-19 på Skaraborgs Sjukhus

Under måndagen vårdades endast två patienter på Skaraorgs Sjukhus med covid-19, ingen av dessa på IVA. Så här få patienter med covid-19 har inte Skaraorgs Sjukhus haft sedan i 31 augusti förra året.

Den 26 juli kl. 10:00 fanns det totalt 28 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 5 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

Skaraborgs Sjukhus: 2 personer varav 0 på IVA
NU-sjukvården: 0 personer varav 0 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 22 personer varav 4 på IVA
Sjukhusen i väster: 1 personer varav 0 på IVA
Södra Älvsborgs Sjukhus: 3 personer varav 1 på IVA