TORSDAG 22 JULI 2021


Bild av LyraSid från Pixabay

Smittskyddsläkaren: Ökning bland yngre och ofta efter resor

Under vecka 28 konstaterades 377 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det innebär att smittspridningen ligger på en fortsatt låg nivå men Smittskydd Västra Götaland noterar att det är en ökning med 50 procent från föregående vecka. Smittade personer finns i de flesta åldersgrupper men de flesta är under 30 år. Många fall går att härleda till resor utomlands.

– Vi ser tydligt att resor är klar riskfaktor för smitta nu. I många länder ökar fallen med covid-19 igen och svenskarna är ett resande folk. Under våren såg vi fall från ett fåtal länder men listan blir allt längre. Därför är det viktigt att man blir provtagen vid hemkomst från alla länder utom Norden, säger ställföreträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall.

Lokalt i Västra Götaland går det också att skönja en ökande smittspridning. Trenden pekar mot alltfler fall i några av länets kustkommuner samt i Göteborg, ofta som en följd av trängsel i allmänna miljöer som restauranger och mötesplatser.

– Jag vill uppmana alla att vaccinera sig när man får chansen. Det ger ett viktigt skydd mot allvarlig sjukdom, minskar risken för att sprida smitta och ger större möjlighet att så småningom kunna återuppta sitt normala liv. Men i sommar gäller det att fortsätta följa rekommendationerna och att träffa så få människor som möjligt för att undvika smitta, säger Leif Dotevall.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen