TORSDAG 22 JULI 2021

Antalet covid-19 fall inom EU/EEA ökar nu igen

Enligt den europeiska smittskyddsenheten ECDC senaste statistik så har antalet nya fall av covid-19 per 100 000 invånare under veckorna 27 och 28 börjat öka igen inom EU/EEA.

Cypern, Nederländerna och Spanien är de länder som för tillfället har flest nya fall, totalt ökade antalet smittade av covid-19 per 100 000 invånare från 3482 st v26-27 till 5357 st v27-28. Veckorna 24-25 var antalet smittade 1296, därefter har det ökat igen vecka för vecka.

Källa: https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea