TORSDAG 22 JULI 2021

Covid-19 läget i Skaraborg

Diagram baserade på Smittskydd Västra Götalands statistik om Covid-19. Idag släppte man data för vecka 28, denna data uppdateras en gång i veckan. Data för Covid-19 patienter som vårdas på Skaraborgs Sjukhus uppdateras tre gånger i vevckan.

Veckorapporterna från Västra Götalandsregionen finns på denna sida