TISDAG 20 JULI 2021

Mariestads kommun inför eldningsförbud på grund av hög brandrisk

Från och med klockan 16.00 den 20 juli råder eldningsförbud i Mariestads kommun. Beslutet är taget på inrådan av Räddningstjänsten Östra Skaraborg.

Den 20 juli gjorde RÖS bedömningen att brandrisk i skog och mark är mycket stor de tio kommande dygnen. Med det som vägledning har Mariestads kommun beslutat att införa eldningsförbud.

Följande gäller tills vidare:

Notera att den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av lagen om skydd mot olyckor.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Mariestads kommun