FREDAG 16 JULI 2021

Antalet covid-19 fall inom EU/EEA ökar igen

Enligt den europeiska smittskyddsenheten ECDC senaste statistik så har Cypern nu flest nya fall av covid-19 per 100 000 invånare under veckorna 26 och 27 inom hela EU/EEA.

Cypern har haft 1068 nya fall av covid-19 under tvåveckorsperioden v26-27, sen följer Spanien på 377 och Portugal på 333 fall. Sverige har under samma period 34 nya fall av covid-19.

Smittspridningen inom EU/EEA ökar nu igen från 1877 fall under tvåveckorsperioden v25-26 till 3482 under perioden v26-27

Källa: https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea