FREDAG 16 JULI 2021

Inventering av invasiva arter i tre kommuner

Rapporter om parkslide, jättebalsamin, jätteloka och blomsterlupin blir allt vanligare. Invasiva växter som är svåra och bli av med och som dessutom riskerar att konkurrera ut vår inhemska biologiska mångfald.

Vi vet att det finns invasiva arter i Mariestads, Törebodas och Gullspångs kommuner. Det är därför vi påbörjar en inventering i sommar. Då kan vi se hur stort och utbrett problemet är. Utifrån det kan vi sedan skapa rutiner och planer för bekämpning av bestånden, säger Ida Roos, miljöingenjör i MTG-kommunerna.

Kommunen har ett ansvar för invasiva arter på kommunal mark, likväl som fastighetsägare har samma ansvar på sina tomter. Det är viktigt att växtdelar och fröer av invasiva växter tas hand om på rätt sätt, annars riskerar växterna att spridas till fler platser. Plasta in växtdelarna i dubbla plastpåsar och åk till närmaste återvinningscentral där du lämnar in växterna som brännbart avfall.

Det är viktigt att människor uppmärksammas på vad invasiva arter är och hur de ska hanteras, säger Ida Roos.

För att få en ännu bättre kartläggning ber Mariestads kommun allmänheten om hjälp genom att rapportera in upptäckter av invasiva arter till:

Artfakta från SLU Artdatabanken


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Mariestads kommun