ONSDAG 14 JULI 2021

Länsstyrelsen ger tillstånd för biogasanläggning i Götene

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland gav förra veckan Gasum AB tillstånd enligt miljöbalken till en biogasanläggning med tillhörande uppgraderingsanläggning på fastigheterna Götene 2:2 och Fullösa 3:11 i Götene kommun.

Tillståndet gäller för att ta emot och behandla 400 000 ton biologiskt nedbrytbart material per kalenderår för produktion av biogödsel och flytande biogas (LBG).

Källa: Länsstyrelsen Västra Götaland

Detaljplan m.m.