TISDAG 13 JULI 2021

Lantmännens skördeprognos: Hård och ombytlig väderlek påverkar skörden i västra Sverige

Skördepotentialen i Västsverige varierar i olika delar av regionen och ser sammantaget ut att gå mot en normalskörd.

Skörden under föregående år avslutades i snabb takt vilket möjliggjorde att lantbrukarna i Västsverige hann så stora arealer höstvete och en del höstraps. Väderförhållandena under hösten 2020 var mycket goda och grödorna kunde etablera sig väl och växa sig starka inför vintern. Temperaturerna höll sig förhållandevis höga under årets första månad innan det plötsligt vände till mycket låga temperaturer.

– I januari störtdök temperaturerna ner till 15-20 minusgrader vilket innebar utvintring i flera delar av regionen, framförallt i Värmland. På dessa platser fick lantbrukarna se sin höstsådd helt förstörd och istället så en vårsådd av korn eller havre, säger regionchef Bengt Karlsson.

Våren innebar kalla temperaturer och stora mängder nederbörd runtom i regionen. På sina håll var marken så pass blöt att vårbruket blev kraftigt försenat och viss areal förblev till och med osådd.

– När sådden blir så pass sen innebär det färre dagar för grödan att växa på, vilket i sin tur ger lägre avkastning vid skörd. Det ser dock inte likadant ut överallt, på sina håll, främst i Skaraborg, har vi fina bestånd, säger Bengt Karlsson.

Trots kall och fuktig väderlek blev den första vallskörden mycket fin, både vad gäller volym och kvalitet (hög protein- och stärkelsehalt). Vallen är tåligare än spannmålen och klarade vintern bra, trots kylan.

– För lantbrukarna med animalieproduktion är grovfoderskörden den absolut viktigaste delen av foderstaten, ett bra grovfoder är nödvändigt. säger Bengt Karlsson.

Under juni vände temperaturen vilket gett regionen väldigt varma dagar och liten nederbörd. De låga nederbördsnivåerna har torkat ut vissa områden vilket bedöms påverka spannmålsskördens storlek negativt. Även andra- och tredjeskördar av vall kan komma att påverkas.

Skörden spås starta i början av augusti med de tidiga spannmålssorterna tätt följt av höstrapsen.

Västergötland

På skaraborgsslätten å andra sidan har förutsättningarna varit annorlunda. Både höstvetet och höstrapsen ser riktigt fina ut idag och vi ser ut att gå mot en hög skörd av både höstraps och höstvete. Det var kallt i regionen under vintern, men här hann ett tunt snötäcke lägga sig som var tillräckligt för att skydda grödan mot den hårda kylan.

Även här hade man problem med stora lokala nederbördsnivåer efter vårsådden vilket gjorde att vårgrödorna fick stå ”med blöta fötter” för att sedan hastigt torka ut, dock med lindrigare skador på grödan än längre norrut.

I den här delen av regionen ser vi ut att gå mot en normal skörd.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Lantmännen