MÅNDAG 12 JULI 2021

Dagens bild från Hällekis med omnejd

Den nya bryggan i Stenbrottet har nu kommit på plats men en del markarbete återstår innan allt är klart.