SÖNDAG 11 JULI 2021

Covid-19 läget inom EU/EEA

Enligt den europeiska smittskyddsenheten ECDC senaste statistik så har Cypern nu flest nya fall av covid-19 per 100 000 invånare under veckorna 25 och 26 inom hela EU/EEA.

Den nedåtgående trenden av smittade med covid-19 inom EU/EEA har nu brutits och kurvan går nu upp igen, från 1296 fall 100 000 invånare under veckorna 24-25 till 1877 fall under veckorna 25-26.

Men fördelningen mellan länderna är väldigt varierande, de flesta länder ligger fortfarande på låga nivåer medan Cypern, Portugal och Spanien sticker ut med betydligt fler fall.

Eftersläpning i inrapporteringen till SmiNet-databasen påverkar det dagliga antalet fall i Sverige, ECDC skriver följande på sin hemsida:

"Notification rates for Sweden may not be reflecting the actual number of cases due to security updates in the SmiNet database."

Källa: https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea