FREDAG 9 JULI 2021


Bild av Frauke Riether från Pixabay

Fortsatt få nya fall av covid-19 i Västra Götaland

Smittspridningen i Västra Götaland ligger fortsatt på en låg nivå. Under vecka 26 bekräftades totalt 299 nya fall runtom i länet. Flest fall förekommer just nu i åldrarna 20-30 år och geografiskt sett är det flest fall i Göteborgsområdet.

– Sommaren har hittills har inneburit en minskad smittspridning och vaccinationerna spelar en stor roll i detta. Varje gång en ny åldersgrupp börjar vaccinera sig minskar antalet fall bland dem. Det visar tydligt att vaccinen skyddar, säger ställföreträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall.

Han betonar samtidigt att pandemin är långt ifrån över. Även om smittspridningen minskar i Sverige och Västra Götaland utgör covid-19 fortsatt ett globalt hot.

– Under sommaren gäller det att vi alla fortsätter att ta ansvar för att minska smittspridningen. Många längtar efter att kunna resa fritt men resor utomlands innebär en stor risk för att bli smittad och att sprida smitta. Särskilt vid resor till södra Europa ser vi nu att alltfler kommer hem med covid-19 och riskerar att smitta andra efter hemkomsten, säger Leif Dotevall.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen