TORSDAG 8 JULI 2021


Djäknesundet. En populär badplats i Valekleven - Ombo öars naturreservat, Karlsborgs kommun - Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Fler parkeringsplatser vid populära Djäknesundet

Med sitt gröna vatten, skyddade läge och natursköna omgivningar har Djäknesundet, i Karlsborgs kommun, blivit en av landets populäraste badplatser. Besökstrycket har vida överstigit parkeringsplatsens kapacitet, med ibland kaotiska scener som följd. Nu är parkeringsplatsen utbyggd inför sommaren.

Den lilla och gudomligt vackra badplatsen Djäknesundet ligger i Valekleven - Ombo öars naturreservat, vid Vättern, en bit norr om Karlsborg. Under senare år har skönheten lockat allt fler besökare. Djäknesundet har hamnat på allehanda topplistor över landets läckraste badplatser, vilket naturligtvis ökat intresset ytterligare.

Det explosionsartade trycket på badplatsen har sannerligen inte varit problemfritt. Parkeringsplatsen har inte på långa vägar räckt till, med ibland kaotiska scener som följd. Exempelvis har räddningsfordon inte kunnat ta sig ner till badplatsen, vilket naturligtvis är mycket allvarligt. Nedskräpning och skadegörelse har också ökat.


Djäknesundet, ny parkeringsplats - Foto/källa: Länsstyrelsen Västra Götaland

Djäknesundet är en kommunal badplats i ett statligt naturreservat. Därför har Karlsborgs kommun, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Sveaskog gemensamt arbetat för att kunna utvidga parkeringsplatsen. Och nu är både process och arbete klart. Det finns naturligtvis inte plats för hur många bilar som helst, men betydligt fler än under tidigare år.

Karlsborgs kommun har anlitat en entreprenör som både ska hålla parkeringen under uppsikt och se till att besöksmålet är snyggt och prydligt. Det här kostar naturligtvis en slant. För att finansiera bemanning och underhåll får kommunen nu möjligheten att ta ut en parkeringsavgift, via entreprenör om så önskas. Entreprenören får också tillstånd att ställa en så kallad matvagn med viss försäljning på platsen.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland