TISDAG 6 JULI 2021


Cementa i Slite - Foto/källa: Cementa

Cementas täktansökan i Slite avvisas av Mark- och miljööverdomstolen

Idag kom beskedet att Mark- och miljööverdomstolen avvisar Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Beslutet motiveras med att verksamhetens påverkan på grundvattnet inte är tillräckligt utredd. Beslutet innebär ett krisläge för svensk cementförsörjning och att merparten av svensk cementtillverkning riskerar att helt upphöra den 1 november. Svensk bygg- och infrastruktursektor som är beroende av cement både på kort och lång sikt, står därmed inför ett krisläge.

Cementas ansökan om förnyat täkttillstånd för verksamheten i Slite beviljades i Mark- och miljödomstolen i januari 2020. Därefter har domen överklagats och prövats i nästa instans. Cementas ansökan har gällt ett förlängt täkttillstånd till 2041 eftersom nuvarande tillstånd löper ut i oktober i år. Idag kom beslutet att Mark- och Miljööverdomstolen avslår ansökan. Beslutet innebär sammanfattningsvis att Mark- och miljööverdomstolen anser att de inte har tillräckligt med underlag för att bedöma miljökonsekvenserna av verksamheten, och därmed om tillstånd ska lämnas eller inte.

– Vi är allvarligt bekymrade men också förvånade över domstolens besked idag. Kalksten har brutits i Slite i över 100 år, vilket byggt upp en enorm kunskapsbank kring hur verksamheten påverkar den kringliggande miljön. Vår ansökan är gedigen och visar med tydlighet att det går att bedriva en fortsatt hållbar kalkstensbrytning i området. Vi måste gå igenom beslutet noggrant och därefter lägga upp strategin för hur vi ska hantera situationen, säger Magnus Ohlsson, vd Cementa.

Fabriken i Slite är en av Europas största och modernaste cementfabriker och här tillverkas merparten av den cement som används i Sverige. Cement är den viktigaste beståndsdelen i betong, ett byggmaterial som är helt nödvändigt i samhällsbyggandet. Ett förnyat täkttillstånd i Slite är en förutsättning för en långsiktig cementförsörjning i Sverige, bland annat till stora bygg- och infrastrukturprojekt såsom Slussen, Förbifart Stockholm och Västlänken. Att verksamheten kan fortsätta är också avgörande för att Cementa ska kunna ta nästa steg och göra de investeringar som krävs för att klara klimatomställningen i cementindustrin.

– Beslutet innebär att den nationella cementförsörjningen hamnar i ett krisläge. Nu måste vi säkerställa de mest akuta leveranserna till alla bygg- och infrastrukturprojekt. För Sverige, våra kunder och för oss och våra medarbetare är det angeläget att politiska beslutsfattare och myndigheter skyndsamt drar upp nya riktlinjer för hur försörjningen av kritiska byggmaterial såsom cement och betong ska fungera i Sverige, säger Magnus Ohlsson, vd Cementa.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Cementa