TISDAG 6 JULI 2021


Bild av andreas160578 från Pixabay

Rekordstor andel av nya bilar laddbara i Götene

Under andra kvartalet var tre av tio nyregistrerade bilar i Götene kommun rena elbilar eller laddhybrider. Det är fler än något kvartal tidigare. Även i landet som helhet ökade försäljningen av laddbara bilar.

Privatbilismen är en av de största utsläppsbovarna. Av alla växthusgaser som släpps ut i Sverige kommer omkring 15 procent från personbilar.

Men fordonsflottan är på väg in i en stor omställning. Försäljningen av laddbara och eldrivna fordon har tagit fart.

Under andra kvartalet 2021 var 27 procent av alla nyregistrerade personbilar i Götene laddbara (sammanlagt registrerades 113 nya bilar). Av dessa laddbara fordon var 63 procent rena elbilar. De resterande var så kallade laddhybrider, det vill säga fordon som går att ladda och köra på el, men som även har en förbränningsmotor.

Fossildrivna bilar utgjorde 73 procent av nyregistreringarna (då räknar vi även elhybrider som fossilbilar).Under år 2020 såg vi en kraftig ökning i försäljning av laddbilar i Sverige. Under andra kvartalet fortsatte den här trenden. Andelen laddbara bilar av alla nyregistreringar ökade.

Så även i Götene. Jämfört med kvartalet innan var en större andel av alla nyregistrerade bilar laddbara (+11 procentenheter). Andelen laddbara ligger därmed på en rekordhög nivå.
Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Nyhetstjänsten Newsworthy