MÅNDAG 5 JULI 2021

Cypern har nu flest covid-19 fall inom EU/EEA

Enligt den europeiska smittskyddsenheten ECDC senaste statistik så har Cypern nu flest nya fall av covid-19 per 100 000 invånare under veckorna 24 och 25 inom hela EU/EEA.

Cypern har haft 180 nya fall av covid-19 under tvåveckorsperioden v24-25, sen följer Portugal på 169 och Spanien på 107 fall. Sverige har under samma period haft 45 nya fall av covid-19.

Men den totala smittspridningen inom EU/EEA har hela tiden minskat från ca 12 000 fall under veckorna 14-15 till ca 1300 fall under tvåveckorsperioden v24-25.

Källa: https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea