MÅNDAG 5 JULI 2021


Bild av Free-Photos från Pixabay

Veckolånga värmeböljor en del av framtiden i Götene

I takt med att klimatet förändras blir heta dagar allt fler. Om 50 år väntas Götene ha mellan en och två veckors sammanhängande värmebölja en typisk sommar. Kommunen står dessutom inför en extra utmaning, eftersom de väntas ha en högre andel äldre än de flesta andra kommuner. Det visar Newsworthys analys av data från SMHI och SCB.

Långa perioder med dygnsmedeltemperaturer över tjugo grader har varit relativt ovanligt i Sverige. Men i framtiden kan värmeböljor som under den rekordheta sommaren 2018 vara regel snarare än undantag.

Götene väntas få mellan nio och 18 sammanhängande dagar med värmebölja en typisk sommar om 50 år, alltså dagar där dygnsmedeltemperaturen är över 20 grader.

Under 90- och 00-talet innehöll en typisk sommar i Götene – i statistisk bemärkelse – av sammanhängande värmeböljor på högst några dagar.

– Vi ser värmeböljor som en av de större riskerna kopplat till att klimatet förändras. De blir både fler och intensivare, säger Ida Knutsson, utredare vid enheten för miljöhälsa på Folkhälsomyndigheten.Götene saknar en mätstation med historisk temperaturdata. I Skara däremothar man uppmätt dygnsmedeltemperaturer sedan år 1973. Där står sig fortfarande ett rekord från år 1994, då dygnstemperaturen låg över tjugo grader 13 dagar i sträck.SMHI tar fram detaljerade framtidsscenarion, som gäller för åren 2069 till 2098, där de tittar på hur framtidens klimat kan komma att se ut, beroende på hur halterna av koldioxid utvecklas under resten av århundradet. Det mest optimistiska scenariot bygger på en värld där utsläppen börjar minska år 2040, något som kräver kraftfulla klimatåtgärder. Det mer pessimistiska bygger på att utsläppen fortsatt ökar genom hela århundradet.

Framåt slutet av århundradet väntas de längsta värmeböljorna under ett typiskt år bli ganska lika den extremt varma sommaren 2018.

Men det här representerar en medelsommar. Även i framtiden kommer det att finnas både varmare och kallare somrar, så ett ovanligt varmt år i framtiden kommer värmeböljorna att vara längre ändå.

Dygnets medeltemperatur kan kännas lite abstrakt, men om medeltemperaturen är 20 grader innebär det i genomsnitt att dagens högsta temperatur når mellan 25 och 26 grader, enligt SMHI.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Nyhetstjänsten Newsworthy