TORSDAG 1 JULI 2021


Dafgårds egen räddningstjänst kommer att åka på larm runt om Källby - Foto/källa: Dafgårds

Dafgårds satsar på egen räddningstjänst – för fabriken och närområdet

Dafgårds satsar på egen räddningstjänst, en så kallad första insatsperson - Dafgårds Fire & Rescue. Med eget fordon och en styrka på 10 personer kommer de att åka på brandsläckning och första hjälpen - allt för att höja säkerheten i fabriken och i samhället runt Källby.

Vid ett skarpt läge räknas varje sekund och till Dafgårds i Källby tar det ca 20 minuter för Räddningstjänsten i Götene att ta sig. Dafgårds Fire & Rescue kommer att vara en första insatsperson (FIP) på plats och via kommunikationssystemet Rakel ge Räddningstjänsten Samhällsskydd Mellersta Skaraborg en lägesbild innan de har anlänt.

Vi har sett bränder på livsmedelsföretag runt om i Sverige och själva varit med om det tidigare. I Köket i Källby finns det många stora ugnar, fritöser och kokkärl där det kan gå fel. Med vår egen brandkår om olyckan är framme säkerställer vi att detaljkunskapen om anläggningen finns på plats även under räddningsarbetet, säger Magnus Dafgård, vice VD.

Ett mycket givande samarbete som är till nytta både för invånarna i Källby, Dafgårds och Samhällsskydd Mellersta Skaraborg säger Pontus Düring, Samhällsskyddschef Mellersta Skaraborg
Fordonet kommer vara utrustat med bland annat pulversläckare, pulverlans, IR kamera (värmekamera), defibrillator, akutväska, verktyg för att komma in i byggnader, varningsutrustning mm.

Vi är 10 stycket i teamet som ingår i Dafgårds industriräddningstjänst och alla kommer få en preparandutbildning under 2 veckors tid. Där kommer teamet att få lära sig brandsläckning, hantera värmekamera, trafikolyckor, om allvarliga sjukdomstillstånd, första hjälpen, suicidärenden och till och med drunkningstillbud eftersom Källby ligger vid Vänern, fortsätter Mikael Sandh, Brand-och Säkerhetschef.

90 sekunder efter larm kommer Dafgårds Fire & Rescue att vara på väg till den plats där olyckshändelsen har inträffat. Väl framme kommer den första insatspersonen kunna påbörja skadeavhjälpande åtgärder och ge ovärderlig information till räddningstjänsten eller ambulanspersonal, exempelvis lägesbild av skadeutbredning, detaljkännedom om platsen, sjukdomstillstånd osv.

FIP Dafgård kommer att börja åka på larm dagtid under v.26 och from v.34 kommer bilen att rulla 24/7 - 365 dagar/år.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Dafgårds