TORSDAG 1 JULI 2021


Maria Nordström, projektkoordinator för SMaRT-projektet i Skara - Foto/källa: Skara kommun

Cykel i stället för bil till Sommarland och Varnhem med Kata gård

Under vecka 27 kommer SMaRT-projektet att genomföra testcykling för utvalda familjer som ska cykla från Skara till Sommarland. En annan grupp kommer att cykla till Varnhem med Kata gård och tillbaka. I samband med besöken ska testpersonerna skriva dagbok och de kommer också att intervjuas av forskare från Högskolan i Skövde där de får berätta om sina upplevelser att använda cykel som transportmedel till och från besöksmålen.

Besöksnäringen i Skaraborg står idag inför en utmaning som kallas för ”The last mile-problematiken”. Det betyder att man tar sig lätt till våra städer med kollektivtrafiken. Däremot är det svårt att kunna ta sig vidare till många av de stora besöksmålen förlagda på landsbygden. SMaRT-projektet i Skara har valt ut 14 testpersoner som ska testcykla. Projektet tillhandahåller elcyklar av olika slag. Målgrupperna för testerna är barnfamiljer som ska cykla till Sommarland och kultur- och historieintresserade som ska cykla till Varnhem.

-Vi vill lära känna dessa målgrupper bättre. Vad är det som styr deras val av transportmedel och vad kan man lära sig av dem för att få fler att resa hållbart? Det säger Maria Nordström, projektkoordinator SMaRT-projektet i Skara.


Marie Wennerholm, besöksnäringsstrateg Skara kommun - Foto/källa: Skara kommun

-Vill man besöka våra besöksmål krävs det idag att man tar sig dit med bil. Genom sommarens tester vill vi undersöka vad som krävs för att få människor att resa hållbart till våra fantastiska besöksmål, säger Marie Wennerholm, besöksmålsstrateg i Skara kommun.

I Västra Skaraborg finns flera stora besöksmål och reseanledningar, främst inom natur, kultur och mat, som tillsammans lockar hundratusentals besökare till vårt område varje år. Kollektivtrafiken i området är begränsad och har inte besökare som primär målgrupp, vilket innebär att tidtabellerna inte är anpassade för besöksnäringens behov.

-Kan vi få fler besökare att resa hållbart i stället kommer det att få en positiv betydelse för vårt klimat, säger Marie Wennerholm, besöksmålstrateg i Skara kommun.

Fakta om SMaRT-projektet:

Sedan förra året leder Destination Läckö-Kinnekulle SMaRT-projektet, ett EU Interregprojekt där vi tillsammans i Västra Skaraborg samt med partners i Varberg och Nordjylland ska utreda hur vi kan förmå fler att välja miljövänligare transportalternativ. Målgrupperna varierar mellan de geografiska områdena där vi i Västra Skaraborg har fokus på besökare då de ofta ska till besöksmål på lands-bygden och då har egen bil. Kan vi med utgångspunkt från befintlig kollektivtrafik och våra tåg- och busstationer hitta mer hållbara lösningar? I sommar ska vi testa hur detta fungerar i praktiken!


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Skara kommun