TORSDAG 10 JUNI 2021

Covid-19 läget i Skaraborg

Diagram baserade på Smittskydd Västra Götalands statistik om Covid-19. Idag släppte man data för vecka 21 och 22, denna data uppdateras en gång i veckan. Data för Covid-19 patienter som vårdas på Skaraborgs Sjukhus uppdateras på vardagar.Med anledning av driftstoppet på den nationella databasen Sminet under vecka 21 och 22 påverkas statistiken för dessa två veckor. Därför ska statistiken tolkas med hänsyn till detta.

Under vecka 21, mellan 26:e och 28:e maj, inträffade ett driftstopp. Databasen SmiNet var tillfälligt nedstängd av säkerhetsskäl. De fall som bekräftats under de dagar systemet var stängt rapporterades i huvudsak in under vecka 22. Driftstoppet har inte påverkat antalet rapporterade fall, endast tidpunkten för inrapportering har påverkats. Detta innebär att uppskattningsvis 1 000 fall rapporterades in i efterhand i Västra Götaland. De bekräftade fallen redovisas i statistiken utifrån det datum anmälan registrerades i Sminet. Statistiken för vecka 21 och 22 ska därför tolkas med hänsyn till detta.Veckorapporterna från Västra Götalandsregionen finns på denna sida