MÅNDAG 31 MAJ 2021

Fortsätt skydda dig själv och andra trots lättade restriktioner efter 1 juni

Smittspridningen av Covid 19 minskar och regeringen planerar att införa lättade restriktioner framöver. Detta förutsätter att smittspridningen fortsätter att minska. Var och en av oss har fortfarande ett eget ansvar att följa de nuvarande restriktionerna, även efter den 1 juni. Det gäller också dig som har blivit vaccinerad, eftersom du fortfarande kan smitta andra.

Fortsätt följa de grundläggande råden

Vi ska alltså fortsätta att:

– och självklart tvätta händer och inte minst stanna hemma när vi har symtom.

Tillsammans minskar vi smittspridningen!


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun