MÅNDAG 31 MAJ 2021


Lurabäcken, vid sjön Viken - Foto/källa: Mathilda Lundh Åkervall

Fullt surr i kommunernas naturvårdsarbete

Det surrar för fullt runt om i länet. Särskilt i de 15 kommuner som gör extra insatser för vilda pollinatörer genom olika naturvårdsprojekt.

I Hjo ska exempelvis kommunen omvandla drygt fyra hektar gräsytor till blommande slåtterängar. Det motsvarar nästan sju hela fotbollsplaner till ytan. De ska också inspirera allmänheten till att göra egna insatser för pollinatörer genom information och aktiviteter ihop med lokala aktörer.

– Många vilda pollinatörer som vildbin, humlor och fjärilar behöver lite extra hjälp med både mat och boplatser. Så det är toppen att så många kommuner vill vara med och bidra i det arbetet, säger Linda M Karlsson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

– Med tanke på att det är friluftslivets år i år så känns det extra kul att det är så många bra friluftsprojekt också, säger Jennie Niesel, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Men det är inte bara humlor och bin som drar nytta av årets bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA). Över hälften av länets kommuner har sökt bidrag och totalt har Länsstyrelsen i Västra Götaland beviljat drygt 17 miljoner till 68 projekt i 31 kommuner.

I länets södra del ska Tranemo och Ulricehamn, tillsammans med Gislaved i Jönköpings län och ideella samhällsföreningar, lyfta möjligheten till fina natur- och friluftsupplevelser utan att behöva ta bilen. I Göteborg är stigcykling så populärt att det på vissa ställen lett till slitage och trängsel med andra friluftsutövare. Det ska det bli ändring på framöver genom projektet Hållbar stigcykling i Storgöteborg.

Sist men inte minst så fortsätter satsningen på våtmarker. Vid sjön Viken i Töreboda kommun görs till exempel en rejäl satsning på olika åtgärder för att minska näringsläckaget, öka vattenhushållningen och stärka beståndet av rovfiskar.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands