LÖRDAG 29 MAJ 2021


Bild av candyandi från Pixabay

Lägesrapport vaccin: Fortsatt flest dos två-vaccineringar vecka 22

Vecka 22 levereras 76 700 doser vaccin mot covid-19 till vaccinatörerna i Västra Götaland. Av dessa är 60 300 doser avsedda för dos 2. Det innebär att 16 400 doser kommer finnas för de som väntar på sin första vaccinspruta.

– Det är en utmanande tid för alla som väntar på vaccin men vi måste säkerställa att den som fått dos ett också får dos två, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.

Vaccineringen går framåt och enligt den senast tillgängliga statistiken har 40 procent av de vuxna invånarna i Västra Götaland fått sin första dos vaccin mot covid-19. Tolv procent har fått två doser och är fullvaccinerade. Bland invånare som är födda 1971 och tidigare har hela 73 procent fått en första dos vaccin.

– Att på kort tid vaccinera alla invånare samtidigt som vaccintillgången är låg, sätter en ordentlig press på hela systemet, från vaccinatörer som står redo till att vaccinera till invånare som väntar på sitt vaccin. Det är viktigt att var och en har förståelse och tålamod för situationen vi är i, säger Kristine Rygge.

Nästa åldersintervall

Vecka 23, 8 juni, räknar VGR med att kunna erbjuda födda 1976 och tidigare att börja boka tid. Samtidigt kan personer, från 18 år och uppåt som ingår i riskgrupp i fas 3 och som ännu inte blivit vaccinerade börja boka tid.

– Vi räknar med att vi då kommit tillräckligt långt i gruppen 50+ så att vi kan gå vidare. Men det kommer fortfarande vara hårt tryck och brist på vaccin för dos 1, så man får ställa in sig på att alla inte kommer få tid första veckan utan att vi kommer ligga kvar på den här nivån under en tid, säger Kristine Rygge.

VGR:s vaccinationsplan har under veckan uppdaterats och återfinns här: https://www.vgregion.se/covid-19-corona/vaccination-mot-covid-19/

Fakta: Fördelning av vaccin

Nästa vecka levereras 76 700 doser vaccin mot covid-19 tillvaccinatörerna i Västra Götaland. Vaccinet fördelas mellan avtalade vaccinatörer, vårdcentraler inom vårdval vårdcentral samt sjukhus. I listan nedan beskrivs fördelningen samt hur dos ett respektive dos två fördelas:
  • Avtalade vaccinatörer: 7000 dos 1 och 500 dos 2
  • Vårdval vårdcentral: 7700 dos 1 och 55 800 dos 2
  • Sjukhus 1700 dos 1 och 4000 dos 2


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen