TORSDAG 27 MAJ 2021

Dagens bild från Hällekis med omnejd

Idag har tydligen det förberedande arbetet satt igång med att anlägga en ny och större brygga i Stenbrottet. Läs mer om detta i tidigare artikel.