TISDAG 25 MAJ 2021

Planer på ny brygga i Stenbrottet

I Götenes investeringsbudget för 2021 finns 300 000 kronor avsatta för tillgänglighet Stenbrottet, det finns planer på att byta ut den befintliga bryggan.

Den lilla bryggan som finns vid sjön i Stenbrottet idag rymmer inte så många personer därför är tanken att man istället byter ut den mot en som är bättre anpassad så att fler får en möjlighet att komma nära vattnet på ett säkert sätt.

I samband med byggnationen av den nya bryggan ämnar man även anpassa tillfarterna till bryggan så att lutningen inte blir för brant.