TISDAG 25 MAJ 2021


Antal fall vecka 20 - -Fotograf/Källa: VGR

Lägesrapport VGR: Färre sjuka minskar trycket på vården

Antal nya fall av covid-19 i fortsätter att minska i Västra Götaland och allt färre behöver sjukhusvård, inte minst bland äldre. Det går åt rätt håll men ännu är det för tidigt att ta utvecklingen för given, menar smittskyddsläkaren.

Under vecka 20 konstaterades 3 646 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är en minskning med 17 procent jämfört med föregående vecka och femte raka veckan med en minskande smittspridning.

– Det är positivt att det fortsätter åt rätt håll. Nu gäller det att hålla ut och följa restriktioner och rekommendationer medan alltfler blir vaccinerade. Trots sjunkande smittotal är det dock fortfarande många som smittas. Alla måste fortsätta hjälpa till att bromsa smittan, säger Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare.

Leif Dotevall påminner om de skärpta regionala rekommendationerna i Västra Götaland som gäller fortsatt till och med 6 juni. De handlar bland annat om att begränsa sina kontakter, avstå onödiga resor och att använda munskydd i trånga miljöer.

– Jag förstår att många vill återgå till att leva som innan pandemin. Men tyvärr är det fortfarande för tidigt. Risken för att smittspridningen åter ska öka när människor samlas tätt är fortfarande stor. Det finns sårbara grupper som ännu inte hunnit vaccinerats som kan drabbas hårt av denna sjukdom, säger Leif Dotevall.

De regionala rekommendationerna ska inte blandas ihop med de nationella förändringar som regeringen och Folkhälsomyndigheten aviserat från och med 1 juni. De nationella åtgärderna som beslutats av Folkhälsomyndigheten gäller även i Västra Götaland från 1 juni och riktar sig främst till verksamheter och arrangörer av möten, sammankomster och idrott. De regionala rekommendationerna från Smittskydd Västra Götaland inriktar sig på individens eget ansvar.

Läs mer: Förslag om anpassade smittskyddsåtgärder från 1 juni (Folkhälsomyndigheten)

Färre sjuka bland äldre – vaccinationseffekt

I dag, den 25 maj 2021, vårdas totalt 202 patienter med covid-19 på sjukhusen i Västra Götaland, varav 36 inom intensivvården. Allt färre invånare som är 60 år och äldre som läggs in, vilket bedöms hänga samman med vaccinationer i denna åldersgrupp.

De senaste två veckorna har trycket på intensivvården i Västra Götaland äntligen minskat, efter en lång platå på mycket hög nivå.

– Läget är fortfarande ansträngt med stora konsekvenser för annan vård. Samtidigt är det givetvis positivt att allt färre blir sjuka och att trycket minskar. Nu gäller det att vi alla gör vad vi kan för att hjälpa utvecklingen på traven. Följ rekommendationerna och ta emot vaccinet när det blir din tur, säger Jan Kilhamn, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Vaccinationerna i fas 4 i Västra Götaland

Under vecka 21 distribueras drygt 72 200 doser vaccin till leverantörer i Västra Götaland. Vaccination pågår just nu i fas 4 och då primärt invånare 50 år (födda 1971) och äldre.

– Vi fortsätter att vaccinera i så snabb takt som möjligt med det vaccin vi får, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Alla vaccinatörer har uppdaterade uppgifter på 1177.se. Invånare kan boka sin första dos hos vilken vaccinatör de vill, därefter ta de dos 2 hos samma vaccinatör. På 1177.se finns en samlingssida för lediga vaccinationstider i länet.

Läs mer: Få första-doser kommande två veckor (VGR 21 maj)


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen