MÅNDAG 24 MAJ 2021


Foto/källa: Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Helena Torsell ny koordinator för Biosfärföreningen

Det är nu mer än 10 år sedan som Mariestad, Götene och Lidköpings kommunområden tillsammans utnämndes av Unesco till ett av världens modellområden för hållbar utveckling. Konkreta hållbarhetsinsatser lyfts fram med en Biosfärkonferens på Biosfärdagen 2 juni.

En koordinator med stort engagemang för hållbarhetsfrågor

Helena Torsell går in med starka erfarenheter av hållbarhetsinsatser och projektutveckling. Helena har tidigare varit med i styrelsen för Leader Nordvästra Skaraborg och därigenom arbetat för landsbygdsutveckling i området. Hon ser med ödmjukhet och förväntan fram emot att som koordinator för biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle tillsammans med olika aktörer fortsätta utveckla den fina verksamhet som byggts upp sedan Unesco utnämningen 2010. I april började Helena Torsell som ny koordinator för Biosfärkontoret.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från:
Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle