SÖNDAG 23 MAJ 2021

Medlemmarna positiva till köp av Hällesäter

En klar majoritet (87%) av Folketshusföreningens medlemmar i Hällekis röstade ja under en extra föreningsstämma till att föreningen skall försöka köpa den nu tomma delen av Hällesäter där förr bl.a. Kullebarn höll till.

Dessa lokaler anser man skulle kunna passa föreningen för att hålla mindre sammankomster, uthyrning till olika verksamheter och kulturevenemang, kalas, kurser m.m. Några mindre lokaler i byggnaden kan hyras ut till olika verksamheter.

Men för att detta skall bli verklighet så måste först kommunens liggande rivningsbeslut upphävas och därefter ett beslut tas om att istället sälja.