FREDAG 21 MAJ 2021


Bild av Marsel Elia från Pixabay

Jula till Finland

Det är dags för ytterligare en milstolpe i Julas historia. Jula planerar nu att etablera varuhus och e-handel i Finland.

- Att etablera Jula i Finland känns helt rätt. Finland ligger på samma breddgrad som Norge och Sverige med mycket skog och sjöar. Vi tror stenhårt på att finländarna kommer att ta till sig Julakonceptet på samma sätt som svenskar och norrmän har gjort, säger Karl-Johan Blank, Julas ägare och koncernchef.

Finland blir Julas fjärde marknad. Sedan tidigare finns Jula i Sverige, Norge och Polen.

- Detta är verkligen en milstolpe i Julas historia. Finland är en fin marknad som passar Jula mycket bra. Nu kommer vi kunna erbjuda vårt fantastiska sortiment även i Finland, med möjlighet att hjälpa än fler människor att fixa själva, säger Karl-Johan Blank.

Stort gemensamt engagemang

Att etablera en ny marknad är ett stort engagemang för hela Jula.

- Tillväxt och utveckling är viktigt inom Jula, vi siktar alltid högre! Satsningen i Finland är ett stort gemensamt engagemang som löper genom hela Julas organisation. Förutsättningarna och möjligheterna är dock mycket goda, funktionsorganisationen med ansvarstagande och engagerade medarbetare kan nu effektivt dra nytta av erfarenheter från våra tidigare etableringar på nya marknader i Norge och Polen. Det är givetvis mycket saker som ska genomföras för att etableringen ska bli den framgång som vi alla tror på. Inte minst måste rekrytering av vissa nyckelmedarbetare starta omgående, bl.a. ska en Country Manager (COM) för den finska marknaden anställas, säger Joachim Frykberg, VD Jula.

Nya e-handelsmarknader

Parallellt med Julas etablering i Finland kommer även nya e-handelsmarknader att öppna upp.

- Vi startar nu även ett projekt för att öppna upp e-handel på flera olika platser runt om i Europa. Det handlar givetvis om att utveckla framgångsrik handel, men det handlar även om att utforska vilka marknader som har potential att kunna utvecklas vidare, säger Joachim Frykberg.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Jula AB