TORSDAG 20 MAJ 2021

Enligt ECDC har nu Sverige flest nya fall av covid-19 inom EU

Enligt den europeiska smittskyddsenheten ECDC senaste statistik så har Sverige flest nya fall av covid-19 inom EU/EEA per 100 000 invånare, 577 fall, under de senaste två veckorna (v18-19).

Det är nu endast tre länder inom EU/EEA som ligger över 500 fall per 100 000 invånare och därmed hamnar i ECDC:s mörkröda zon på kartan, Sverige med 577 fall, Litauen med 563 fall och Cypern som i flera veckor haft flest fall har nu gått ner till 522 fall.

Malta med sina 25 fall av covid-19 de senaste två veckorna per 100 000 invånare har nu lägst smittspridning inom hela EU, minst fall totalt har Island med 18 fall men landet är ju inte med i EU men väl med i EEA som även omfattas av denna statestik.

Källa: https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea