TORSDAG 20 MAJ 2021


Bild: Polisen

Mängder av trafikbrott rapporterades under drygt två veckor i specialinsats

Den 29 april 2021 påbörjades en trafik insats i lokalpolisområde västra Skaraborg. Syftet med insatsen var att arbeta mot störande trafik och beivra trafikbrott.

David Lundgren har varit insatschef för gruppen som under drygt två veckor arbetat med inriktning främst mot motorburen ungdom.

– Polisen, kommunen, näringsidkare och allmänheten har upplevt en problembild med störande körning samt farliga beteenden i trafiken. Med detta i fokus startade arbetet för att försöka få en bättre trafikmiljö för våra kommuninvånare inför kommande sommar, säger David Lundgren.

Gruppen har arbetat med både civila och målade polisfordon. En av de civila bilarna var utrustad med Trip-Track utrustning för att mäta genomsnittshastighet.

– Vi hade ett nära sammarbete med trafikenheten i Skara vilket gjorde att insatsen blev ännu effektivare. Bland annat har trafikpolisen genomfört 55 besiktningar av fordon, säger David Lundgren.

Förbättrat trafikbeteende

Att mäta en långvarig effekt av insatsen kan vara svårt även om det utfärdats ett stort antal böter.

– Vi har upplevt en ökad respekt gentemot oss och att trafikbeteendet till viss del förbättrats. Efter våra två veckor såg vi färre riktigt trafikfarliga bilar och våra insatser har uppmärksammats positivt av allmänheten, säger David Lundgren.

Polisen har under insatsen rapporterat nedanstående trafikbrott. Totalt har polisen utfärdat 135 ordningsbot.

41 hastighetsöverträdelse
7 omhändertagna körkort
15 mobilanvändande under körning
25 ej använt bilbälte
3 ej anpassat avstånd till framförvarande fordon
3 körförbud
3 överskridit heldragen linje
5 stopplikt
5 solfilm, framruta/sidorutor
1 otillåtet antal passagerare
2 otillåtet blinkande ljus
9 förbjuden fordonstrafik
1 medfört last på otillåtet sätt
2 ej iakttagit väjningsplikt
1 omarkerad last
1 ogiltig registeringsskylt
1 ej stannat på polismans tecken
2 dimljus/halvljus
3 visat annat än gult/vitt ljus framåt
1 otillåten vänstersväng
2 obetald fordonsskatt
2 dubbdäck
3 ej föreskriven belysning tänd
2 onödig och störande körning
1 drograttfylleri samt grov olovlig körning:
1 rattfylleri
1 omhändertaget körkort
3 olovliga körningar rörande traktor och moped
3 omhändertagna körkort för traktor och moped

Trafikpolisens åtgärder/rapporter

55 besiktningar av fordon
4 körförbud
6 registeringsbesiktning:
5 flygande besiktning tunga fordon
3 överlast
2 körkortsomhändertagande.
5 diverse o-bot
1 olovlig körning - kärra med överlast
1 olaga yrkesmässig trafik


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Polisen