ONSDAG 19 MAJ 2021

Vaccination i Arena Skövde

Närhälsans fyra vårdcentraler i Skövde flyttar nu all vaccinering till Arena Skövde. Skövde kommun har erbjudit arenan, vilket innebär en kapacitet att kunna vaccinera upp till 1000 personer om dagen på en central och tillgänglig plats.

Några av Närhälsans vårdcentraler har redan börjat vaccinera sina listade patienter inne i arenan, men nu har lokalerna iordningsställts för att svälja allt större volymer. Bland annat har väggar, vaccinationsbås och väntrumsområde iordningsställts för att säkerställa ett smittsäkert och effektivt flöde.

– Vi är redo att vaccinera 1000 personer om dagen. Men det är tillgången på vaccin som avgör hur många vi kan vaccinera, säger Susanne Lidén, primärvårdområdeschef Närhälsan.

Bra samarbete

Närhälsan och Skövde kommun inledde tidigt ett samarbete kring hur vaccineringen skulle ske i framförallt fas 4 då personer 18 – 59 år ska vaccineras. Kommunen har upplåtit arenan då verksamheten där för tillfället är begränsad, men också hjälpt till med att sprida information om vaccineringen och lediga vaccinationstider.

– Vi ser det som en självklarhet för oss att hjälpa till. Det här är något som angår oss alla. Arena Skövde är centralt placerad och lätt att nå, säger Johan Rahmberg, chef sektor medborgare och samhälle.

Generöst med tider

Det kommer att erbjudas vaccinationstider på vardagar, kvällar och helger. De flesta som vaccineras i fas 4 arbetar på dagarna och därför erbjuds kvällstider. Många pendlar också in till Skövde de har också möjlighet att vaccinera sig i arenan. Information om hur man bokar tid för vaccination finns på 1177.se eller på vårdcentralernas hemsidor.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Närhälsan - Västra Götalandsregionen