ONSDAG 19 MAJ 2021


BIld av tomwieden från Pixabay

Avgiftsfria sjuksköterskebesök på vårdcentral för alla över 65 år

Regionfullmäktige har beslutat att besök hos sjuksköterska på vårdcentral blir avgiftsfria för alla över 65 år. Förändringen ska gälla från 1 januari 2022.

De slopade patientavgifterna innebär minskade intäkter till Västra Götalandsregionen med cirka 15 miljoner kronor per år. Finansieringen hanteras i regionfullmäktiges budget för 2022, antingen som tillskott till hälso- och sjukvårdsstyrelsen eller omfördelning inom hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget för 2022.

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen