ONSDAG 19 MAJ 2021

Så undviker du sommarens magplågor

Även denna sommar kommer många att stanna hemma i Sverige under semestern. Restriktionerna under pandemin innebär att vi umgås mer ute i naturen, besöker beteshagar och träffar på lantbruksdjur. Då är det viktigt att vara rädda både om varandra och djuren. Med hjälp av några enkla råd går det att undvika smittor från djuren och deras gödsel som i vissa fall kan ge allvarlig magsjuka.

Ehec-bakterier och andra smittämnen kan finnas hos idisslare som nötkreatur, får och getter och i deras bajs. Man kan även smittas via bakterier på livsmedel som inte är rena eller som inte har upphettats tillräckligt.

- Barn, och framför allt yngre barn, är känsligare för ehec-bakterien än vuxna och löper större risk att bli allvarligt sjuka om de smittas. Dessutom stoppar de oftare händer och saker i munnen vilket ökar risken för smitta. God handhygien vid kontakt med djur och deras närmiljö är viktigt, säger Mariann Dahlquist, smittskyddshandläggare.

Enkla råd för att undvika bakterier som ger magplågor:

Mer information

Läs mer om gott smittskydd vid gårdsbesök och vid kontakt med lantbruksdjur


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Jordbruksverket