TISDAG 18 MAJ 2021


Foto/källa: If Skadeförsäkring

Molly vanligaste hundnamnet i Götene

Under coronapandemin har rekordmånga svenskar skaffat hund. I Götene är den vanligaste rasen schäfer och det vanligaste namnet Molly, visar försäkringsbolaget Ifs genomgång av data från Jordbruksverket.

Många har skaffat hund under coronapandemin. Jordbruksverkets statistik visar drygt 75 000 nyregistreringar i hela landet mellan april 2020 och mars 2021. Det är en ökning med 19 procent jämfört med samma period året innan.

I Götene finns 1 683 registrerade hundar, enligt Jordbruksverket. Sett till befolkningen är det ett ganska genomsnittligt antal, jämfört med resten av landet.

Av dessa har 16 namnet Molly. Det är det vanligaste hundnamnet i kommunen enligt Jordbruksverket, följt av Sigge, Charlie och Bamse.

Ett annat sätt att bryta ner hundstatistiken är att leta efter det mest unika namnet för varje kommun och län, alltså det som är mest vanligt, jämfört med resten av landet.

I Götene är det mest “ovanligt vanliga” namnet för hundar Maja, då elva av alla registrerade hundar heter så.

Den vanligaste hundrasen i Götene är schäfer. Här skiljer sig kommunen från resten av landet. I hela Sverige är labrador retriever den vanligaste rasen.

Molly vanligast i nästan hela landet

I hela landet är Molly fortsatt namnet flest lystrar till. Namnet har varit populärt länge och hamnar i topp eller på delad förstaplats i hela 198 av landets 290 kommuner.


Foto/källa: If Skadeförsäkring

Även Bella och Charlie är vanliga, och hamnar i topp i 56 respektive 16 kommuner.

Många skaffade hund under 2020

Mycket tyder på att det ökade intresset för att skaffa hund är en pandemieffekt, där corona lett till ökad isolering, och fler som jobbar hemifrån.

– Hemarbete har möjliggjort för många att skaffa hund och vissa blir kanske hundägare för första gången. Hundar är fantastiskt sällskap, men det är också viktigt att tänka på att de behöver massor med uppmärksamhet och förtjänar både fysisk aktivitet och mental stimulans, säger Mariah Hohenthal, skadechef för djurskador på If.

Även i Ifs egna siffror märks coronaeffekten av. Under perioden april 2020 till mars 2021 ökade antalet sålda hundförsäkringar med 15 procent jämfört med samma period året innan.

Jordbruksverket publicerar inte statistik över nyregistreringar per län och kommun. Däremot har vi siffror på hur många registrerade hunder det finns totalt i kommunen. I Götene har det totala antalet registrerade hundar ökat, från 1 596 hundar år 2019 till 1 683 under 2020.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: If Skadeförsäkring