TISDAG 18 MAJ 2021


Foto/källa: Lantmäteriet

Byggstart på E20 mellan Dalaån–Ledsjö

Idag startar den andra etappen av utbyggnaden av E20 förbi Skara till mötesfri väg, denna etapp omfattar området mellan Dalaån–Ledsjö och kommer att pågå fram till sommaren 2023.

Mellan Dalaån–Ledsjö breddar man vägen till fyra körfält med mitträcke, passagen över Dalaån byggs om till en större bro, det blir även en passage längs Dalaån för olika djur

Trafikplatsen vid Ledsjö byggs ut med ytterligare en bro över E20 och av- och påfarter. Här byggs också en pendelparkering vid busshållplatsen. Korsningarna söder om Ledsjö stängs och ersätts av den nya trafikplatsen. När sträckan är klar blir den nya hastighetsbegränsningen 100 km/h.

Källa: Trafikverket