MÅNDAG 17 MAJ 2021


Bild av jacqueline macou från Pixabay

Förbättrade förutsättningar för småföretagare i Götene

Förutsättningarna för små företag i Götene tillhör landets bästa. Och jämfört med förra året har förutsättningarna dessutom förbättrats. Det visar en stor kartläggning av Småföretagarnas riksförbund.

Med SmåföretagarIndex kan Småföretagarnas riksförbund för andra året i rad visa förutsättningarna för små och medelstora företag i landets samtliga 290 kommuner.

Götene kommun är rankad 29 av 290. Det är 37 placeringar bättre än förra året. Möjligheterna att livnära sig som småföretagare är med andra ord bland de bästa i landet.

– Kommuner med topplacering har de bästa förutsättningarna för företagsamma då dessa ofta har gynnsamma ekosystem beträffande de dimensioner som vårt index mäter, säger Erik Sjölander, Småföretagarnas Riksförbund.

Syftet med rankingen är att beskriva förutsättningarna för företagande, snarare än att betygsätta kommunens verksamhet. En låg ranking betyder inte att kommunen skulle vara dålig på att tillgodose en företagares behov, utan att den har svårare förutsättningar än många andra.

Av samtliga kommuner i Västra Götalands län har Grästorp bäst förutsättningar, och hamnar på plats 6 av 290. Gullspång ligger lägst i länet (plats 276 i hela landet).

Utmaningar och möjligheter i Götene

Baserat på offentlig statistik har Småföretagarnas riksförbund analyserat nio olika dimensioner av företagande för att ge en helhetsbild av de lokala förutsättningarna. Götene ligger kännbart bättre till än snittet i fem av dem och sämre i fyra.

Den kommmunala näringspolitiken, överlevnadsgraden bland nya företag och kapitalförsörjningen drar upp kommunens betyg, medan andelen företagsamma, demografin och kommunens välfärdsåtagande är relativa svagheter.

Stora skillnader mellan kommuntyper

Det finns tydliga geografiska mönster bland kommunerna med bäst och sämst förutsättningar för småföretagare. Bäst förutsättningar hittar vi i storstädernas kranskommuner. Faktum är att samtliga topp fem kommuner ligger i eller i närheten av Stockholm: Solna, Täby, Stockholm, Danderyd, och Lidingö.

Och med undantag för Älvsbyn och Arvidsjaur ligger alla kommuner i topp-50 söder om Stockholm.

De mindre tätbefolkade delarna av landet har svårare villkor för små företag. Landsbygdskommuner med stark turism klarar sig relativt väl, men annars har landsbygden betydligt sämre villkor än resten av landet.

Götene är, enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) definition, en pendlingskommun nära mindre stad/tätort. Det finns sammanlagt 52 sådana här kommuner.

Götene klarar sig bättre än de flesta av dem, och är rankad tre av 52.

– Goda villkor för småföretagare är avgörande för svenska kommuners utveckling. Det är därför viktigt att kunna kartlägga vilka åtgärder som krävs för att skapa ett företagsklimat i världsklass. SmåföretagarIndex 2021 ger en tydlig bild av de utmaningar och möjligheter som både kommuner och småföretagare står inför, säger Peter Thörn, förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund.

Läs en fördjupad rapport för Götene kommun här


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Småföretagarnas Riksförbund