FREDAG 14 MAJ 2021


Bild av DoroT Schenk från Pixabay

Lägesrapport vaccin: Var tredje västsvensk har fått sin första dos

Fram till och med föregående vecka, vecka 18, hade 33 procent av invånarna över 18 år i Västra Götaland fått en första dos vaccin mot covid-19. I takt med att allt fler invånare får sin första dos vaccin kommer allt mer vaccin behöva användas till att också ge dos två.

– 450 000 invånare har fått sin första dos och det är glädjande. Intresset för att få vaccin är enormt och trycket på vaccinatörerna är högt. Det är viktigt att vi alla nu är tålmodiga. Utifrån hur tillgången på vaccin ser ut kommer det ta några veckor innan vi kan gå vidare med fler grupper, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, Västra Götalandsregionen.

Under nästa vecka, vecka 20, kommer totalt 65 000 doser vaccin mot covid-19 skickas till vaccinatörer i Västra Götaland. Av dessa avser 47 000 doser dos ett för gruppen 50+ (födda 1971 och tidigare), fortsatt vaccination av medicinska riskgrupper på sjukhusen, samt LSS-personal. 18 000 doser är öronmärkta för att användas till att ge dos två.

– Vi har över 300 000 invånare i länet som nu väntar på sin andra dos och vi måste se till att de får vaccin inom rätt tidsintervall. Som vi tidigare berättat innebär det att vi under några veckor framåt kommer behöva sänka takten när det gäller nyvaccineringar i väntan på mer vaccin, säger Kristine Rygge.

Det nationella målet är att alla som är berättigade till vaccin ska erbjudas en första dos senast 5 september. Västra Götalandsregionens vaccinationsplan (länk) följer det nationella målet. Fortfarande är efterfrågan på vaccin långt större än tillgången och VGR fördelar vaccin till de olika vaccinatörerna.

Merparten av vaccinet nästa vecka kommer att fördelas till de större vaccinationsmottagningarna. Flera av de mindre mottagningarna får ingen ny leverans av dos ett alls nästa vecka, säger Kristine Rygge
På tisdag, 18 maj, öppnar en gemensam bokningssida på 1177.se som ska göra det enklare för invånare att hitta lediga tider i sitt närområde. Invånarna kan boka tid hos valfri vaccinatör men alla som vill vaccinera sig kommer inte att kunna boka tid omedelbart.

Alla kommer erbjudas vaccin men man måste vara beredd på att vänta, säger Kristine Rygge


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen