ONSDAG 12 MAJ 2021

Lovbidrag till Götene kommun

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till kommuner för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år. För Götenes del är bidraget på 168 907 kronor.

Syftet är att stödja kommunerna att genomföra smittsäkra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under lovtillfällen, utöka sina egna satsningar på lovaktiviteter, stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med olika social bakgrund.

En arbetsgrupp från kultur- och fritid planerar för fullt för att sätta samman ett utbud av aktiviteter. Restriktionerna utifrån pandemin och smittläget gör att man riktar in sig på aktiviteter i mindre grupper dit man får föranmäla sig, och att de sker utomhus så mycket som möjligt.

- Tillsammans med föreningslivet så jobbar vi hårt för att det ska finnas roliga, kostnadsfria och smittsäkra aktiviteter för kommunens sommarlovslediga barn och unga. På kommunens hemsida kommer vi att presentera alla aktiviteter och hur man anmäler sig berättar kultursamordnare Ann-Sofie Andersson.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun